Naar een cultuur van excellentie en een ambitieuze studiecultuur: een handreiking

Lammert Tiesinga, Marca Wolfensberger

Onderzoeksoutput: ReportProfessional

201 Downloads (Pure)

Samenvatting

De handreiking bevat tal van vragen die te maken hebben met de cultuur van excellentie. Die vragen kunnen confronterend zijn, omdat ze gaan over onszelf en wat we van elkaar verwachten. Ze zijn niet bedoeld om elkaar de maat te nemen en ter verantwoording te roepen. Het is belangrijk om de vragen te bespreken in een veilig klimaat en met een goede gespreksleiding.
De handreiking roept vragen op die niet altijd gemakkelijk te beantwoorden zijn. Het gaat ook niet om het “juiste” antwoord. Het belangrijkste is dat er nieuwe, creatieve ideeën rijzen om de cultuur van excellentie te bevorderen. De handreiking wordt bij voorkeur besproken in een gemengde groep: docenten, teamleiders, medewerkers en studenten.
Originele taal-2Dutch
UitgeverijHanzehogeschool Groningen
Aantal pagina's11
StatusPublished - 2011

Keywords

  • hoger onderwijs

Citeer dit