Muziek in het Odensehuis: de ontwikkeling van een duurzame artistieke praktijk in een inloophuis voor mensen met dementie en hun naasten

Karolien Dons, Tine Stolte

    Onderzoeksoutput: ReportProfessional

    232 Downloads (Pure)
    Filter
    Afgelopen

    Zoekresultaten