Muziek in het Odensehuis: de ontwikkeling van een duurzame artistieke praktijk in een inloophuis voor mensen met dementie en hun naasten

Karolien Dons, Tine Stolte

    Onderzoeksoutput: ReportProfessional

    162 Downloads (Pure)

    Zoekresultaten