Multidimensionaal organiseren: is dat slim?

Jac Christis, Jan Achterbergh, Herma van Laar

  Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

  329 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  In deze bijdrage presenteren we een aantal voorbeelden die laten zien dat verdieping van de unitstructuur een levensvatbaar alternatief is voor de vervanging van de unitstructuur door de multidimensionale organisatie (MDO), zoals voorgesteld door Strikwerda en Galbraith. In de MDO wordt gestreefd naar ‘resource efficiency’ en schaalvoordelen, terwijl het verdiepen van de unitstructuur gericht is op het bereiken van ‘flow efficiency’ en flow voordelen.
  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)4-29
  TijdschriftM & O
  Volume2018
  Nummer van het tijdschrift1
  StatusPublished - 2018

  Keywords

  • organisatieontwikkeling

  Citeer dit