MSCAN: identification of functional clusters of transcription factor binding sites

Wynand B L Alkema, Ojvind Johansson, Jens Lagergren, Wyeth W Wasserman

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'MSCAN: identification of functional clusters of transcription factor binding sites'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences