Motorisch leren in de praktijk: implicaties voor preventie en revalidatie voorste-kruisbandletsel

Anne Benjaminse, Alli Gokeler

Onderzoeksoutput: ArticleProfessional

4603 Downloads (Pure)

Samenvatting

Een reconstructie van de voorste kruisband (VKB) brengt hoge me- dische en maatschappelijke kosten met zich mee. De auteurs van dit artikel vatten de resultaten van wetenschappelijk onderzoek naar preventieprogramma’s voor VKB- blessures samen. Zij vullen deze aan met nieuwe inzichten over mo- torisch leren en pleiten voor herzie- ning van preventieprogramma’s en het revalidatietraject.
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)32-36
TijdschriftFysioPraxis
Nummer van het tijdschriftapril
StatusPublished - apr. 2017

Keywords

  • motorisch leren
  • sportblessures
  • preventie
  • revalidatie

Citeer dit