Motor learning strategies in basketball players and its implications for ACL injury prevention: a randomized controlled trial

Anne Benjaminse, Bert Otten, Alli Gokeler, Koen Lemmink

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

178 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Motor learning strategies in basketball players and its implications for ACL injury prevention: a randomized controlled trial'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences