Motivatie en bewegingsvaardigheden in de gymles: Katholieke Daltonschool Bisschop Bekkers, groep 7 en 8

Onderzoeksoutput: ReportProfessional

Samenvatting

In 2013-2014 is er een onderzoek uitgevoerd naar motivatie en bewegingsvaardigheden van kinderen in groep 7 en 8 op 4 basisscholen in Groningen. Na afloop van het onderzoek is voor elke deelnemende school een afrondende onderzoeksrapportage geschreven met de resultaten. Over het algemeen blijkt dat leerlingen zich competent voelen, maar weinig autonomie ervaren. Leerlingen zijn wel intrinsiek gemotiveerd voor de gymles en scoren gemiddeld tot hoog op bewegingsvaardigheden.
Originele taal-2Dutch
UitgeverijHanzehogeschool Groningen
Aantal pagina's16
StatusPublished - 2014

Keywords

  • bewegingsonderwijs
  • motivatie

Citeer dit