More than numbers: self-expression centered T1D app design for teenagers

Vertaalde titel van de bijdrage: Meer dan getallen alleen : een app voor jongeren met Diabetes 1

Thomas Froehlich (First author), Rob Willems, Lisa Kremer, Aranka Dol, Jochen Meyer, Susanne Boll

Onderzoeksoutput: PaperAcademic

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Meer dan getallen alleen : een app voor jongeren met Diabetes 1'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Nursing and Health Professions

Psychology

Computer Science