Monitoring Maatschappelijke Diensttijd bij sportverenigingen in Drenthe

Onderzoeksoutput: ReportProfessional

69 Downloads (Pure)

Samenvatting

SportDrenthe heeft twee sportseizoenen lang een proeftuin uitgevoerd waarbij de inzet was om 150 jongeren te bereiken die nu niet of minder maatschappelijk actief en/of betrokken zijn en waarbij de sportvereniging (of andere sportaanbieder) hen de nodige leerervaringen en sociale context kan bieden.
Daarbij gaat het bijvoorbeeld om jongeren met een tussenjaar, (meerderjarige) jongeren zonder startkwalificatie en zonder baan, jongeren met een arbeidsbeperking, jongeren in armoede, jonge statushouders, vroegtijdige schoolverlaters en andere kwetsbare en/of moeilijk toegankelijke jongeren met een afstand tot deelname in een reguliere sociale (werk)context. In deze monitoring worden de opbrengsten van de proeftuin in beeld gebracht waarbij de volgende vraag centraal staat:
Wat zijn de opbrengsten van de MDT proeftuin in Drenthe voor de jongeren en de
betrokken stakeholders?
Originele taal-2Dutch
Aantal pagina's21
StatusPublished - 1 sep. 2021

Keywords

  • MDT
  • maatschappelijke diensttijd
  • sportverenigingen
  • jeugd
  • vrijwilligerswerk

Citeer dit