Monitoring cervicale manipulaties: een prospectieve incidentiestudie

Onderzoeksoutput: ArticleProfessional

50 Downloads (Pure)

Samenvatting

Calamiteiten na cervicale manipulaties zijn regelmatig onderwerp van gesprek. Exacte incidentiecijfers zijn onbekend maar zware complicaties - calamiteiten - lijken zeldzaam. De beschreven incidentiecijfers variëren van 1 op 3.020 tot 1 op 5,7 miljoen behandelingen met cervicale manipulaties.
Cervicale dissecties lijken de meest voorkomende calamiteiten na cervicale manipulatie. Het merendeel van de cervicale dissecties treedt echter spontaan op of als gevolg van een (klein) trauma zonder cervicale manipulatie. Nader onderzoek is dus gewenst.
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)51
Aantal pagina's1
TijdschriftFysioPraxis
Volume25
Nummer van het tijdschrift10
StatusPublished - dec. 2016

Keywords

  • cervicale manipulaties
  • calamiteiten

Citeer dit