Monitor Vreedzame School en Vreedzame Wijk SPT: onderzoek naar de stand van zaken omtrent Vreedzame School en Vreedzame Wijk in de wijk Selwerd, Paddepoel, Tuinwijk (SPT)

Onderzoeksoutput: ReportProfessional

104 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
UitgeverijHanze University of Applied Sciences, Groningen - Centre of Expertise Healthy Ageing
Aantal pagina's4
StatusPublished - 12 jul 2017

Keywords

  • onderwijs
  • wijkontwikkeling
  • veiligheid

Citeer dit