Monitor Vensterscholen Groningen: tussenrapportage eerste meting 2015

Jeannette Doornenbal, Wanda Bresser, Henriëtte Pauwels

Onderzoeksoutput: ReportProfessional

Samenvatting

In het voorjaar van 2015 vond de eerste meting van de monitor vensterscholen 2.0 plaats, met als doel: zicht krijgen op de resultaten en processen van de Nieuw Impuls Vensterscholen 2.0 en de vensterschoolontwikkeling in het algemeen. De vensterschooldirecteuren en hun kernpartners beoordelen hierbij de pijlers: het pedagogisch fundament, de ouderbetrokkenheid, doorgaande ontwikkelingslijn en ondersteuning en zorg. Daarnaast is er gekeken naar de randvoorwaarden en de interprofessionele samenwerking.
Originele taal-2Dutch
UitgeverijHanze University of Applied Sciences, Groningen - Centre of Expertise Healthy Ageing
Opdrachtgevend orgaanGemeente Groningen
Aantal pagina's80
StatusPublished - jun. 2015

Keywords

  • vensterscholen
  • evaluatie

Citeer dit