Monitor Vensterscholen Groningen: eindrapportage 2016

Jeannette Doornenbal, Henriëtte Pauwels

Onderzoeksoutput: ReportProfessional

176 Downloads (Pure)

Samenvatting

De gemeente Groningen heeft besloten een Nieuwe Impuls te geven aan de vensterscholen in Groningen. De vensterscholen konden hier een aanvraag voor doen en in deze eindrapportage zijn de opbrengsten van twee jaar Nieuwe Impuls leesbaar. In juni 2015 is n.a.v. de eerste meting een tussenrapportage geschreven. In dit rapport worden de resultaten van de eerste en tweede meting met elkaar vergeleken. Hoe staan de vensterscholen ervoor op het gebied van opbrengsten processen en de algemene vensterschoolontwikkeling. Hierbij ligt de focus op het pedagogisch fundament, doorgaande lijn, ouderbetrokkenheid, ondersteuning en zorg, randvoorwaarden en de interprofessionele samenwerking.
Originele taal-2Dutch
UitgeverijHanze University of Applied Sciences, Groningen - Centre of Expertise Healthy Ageing
Aantal pagina's107
StatusPublished - 2016

Keywords

  • vensterscholen
  • groningen
  • monitoring

Citeer dit