Monitor Vensterscholen 2019

Henriëtte Pauwels, Jeannette Doornenbal, Rosanne Spruijt

Onderzoeksoutput: ReportProfessional

235 Downloads (Pure)

Samenvatting

Monitor vensterscholen 2019 over de vensterschoolontwikkeling in de stad Groningen waarbij 18 vensterscholen zijn meegenomen. De pijlers pedagogisch fundament, doorgaande lijn, ouderbetrokkenheid, ondersteuning en zorg staan hierbij centraal.
Originele taal-2Dutch
UitgeverijHanzehogeschool Groningen
Aantal pagina's30
StatusPublished - 30 mei 2019

Keywords

  • vensterscholen
  • groningen

Citeer dit