Monitor vensterscholen 2015 - 2017

Jeannette Doornenbal, Henriëtte Pauwels

Onderzoeksoutput: ReportProfessional

133 Downloads (Pure)

Samenvatting

In opdracht van de gemeente Groningen wordt de vensterschoolontwikkeling in de stad gevolgd. In deze monitor wordt verslag gedaan van de monitor die antwoord geeft op drie vragen:
1. in welke mate zijn de vensterschooldirecteuren en hun partners tevreden over de vensterschoolontwikkeling en wat zijn hun ambities?
2. Welke kansen en kernpunten doen zich volgens hen voor?
3. Wat is de mate van tevredenheid m.b.t. interprofessionele samenwerking? En wat zijn daarbij de ambities?
Originele taal-2Dutch
Plaats van productieGroningen, Netherlands
UitgeverijHanzehogeschool Groningen, Lectoraat Integraal Jeugdbeleid
Aantal pagina's46
StatusPublished - 2017

Keywords

  • vensterscholen
  • pedagogiek
  • ouderbetrokkenheid
  • interprofessionele samenwerking
  • groningen (stad)

Citeer dit