Monitor Special Heroes in Cluster 4: eindsituatie van deelnemende cluster 4-scholen en hun leerlingen

Caroline van Lindert, Jan-Willem Bruining, Froukje Smits, Wouter Nootebos

Onderzoeksoutput: ReportProfessional

120 Downloads (Pure)

Samenvatting

Special Heroes is een sportstimuleringsprogramma die zich richt op kinderen in het speciaal onderwijs. Het doel is om deze kinderen te laten ervaren hoe leuk sport kan zijn en daarbij de sportdeelname van deze doelgroep te verhogen. Om dit te bereiken wordt de stap naar de vereniging verkleind door de sportvereniging clinics te laten geven op speciaal onderwijs scholen. De monitor van dit sportstimuleringsproject in het cluster 4 geeft aan dat de kinderen hebben ervaren hoe leuk sport kan zijn en heeft een aantal aspecten in kaart gebracht die sportdeelname bij deze doelgroep kan verhogen.
Publicatie In opdracht van de programmaorganisatie Special Heroes (samenwerkingsverband van Stichting Onbeperkt Sportief, NOC*NSF en PO-raad)
Originele taal-2Dutch
UitgeverijMulier Instituut
Aantal pagina's112
StatusPublished - 2013

Keywords

  • sportstimulering
  • speciaal onderwijs
  • gedragsproblemen

Citeer dit

van Lindert, C., Bruining, J-W., Smits, F., & Nootebos, W. (2013). Monitor Special Heroes in Cluster 4: eindsituatie van deelnemende cluster 4-scholen en hun leerlingen. Mulier Instituut.