Monitor OBS De Potmarge

Onderzoeksoutput: ReportProfessional

Samenvatting

De gemeente Leeuwarden en OBS De Potmarge willen graag tijdens de invoering van het project ‘de vreedzame school’ de ontwikkelingen van kinderen in de school volgen gedurende drie jaar. Het doel van het onderzoek is dan ook het in kaart brengen van de ontwikkeling van de leerlingen op de vier door de gemeente Leeuwarden onderscheiden ontwikkelingsgebieden: cognitief, sociaal-emotioneel, cultureel en sportief en het schoolklimaat.
Originele taal-2Dutch
UitgeverijHanzehogeschool Groningen
Aantal pagina's19
StatusPublished - 2013

Keywords

  • basisscholen
  • achterstandswijken
  • monitoring

Citeer dit