Molecular monitoring of bulking sludge in industrial wastewater treatment plants

J. van der Waarde, Janneke Krooneman, B. Geurkink, A. van der Werf, D.H. Elkelboom, C. Beimfohr, J. Snaidr, C. Levantesi, V. Tandoi

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Molecular monitoring of bulking sludge in industrial wastewater treatment plants'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Keyphrases

Chemical Engineering

Immunology and Microbiology

Agricultural and Biological Sciences