Moderation of the Stressor-Strain Process in Interns by Heart Rate Variability Measured With a Wearable and Smartphone App: within-Subject Design Using Continuous Monitoring

Herman de Vries, Wim Kamphuis, Hilbrand Oldenhuis, Cees van der Schans, Robbert Sanderman

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

78 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Moderation of the Stressor-Strain Process in Interns by Heart Rate Variability Measured With a Wearable and Smartphone App: within-Subject Design Using Continuous Monitoring'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Psychology