Misverstanden over praktijkgericht onderzoek

  Onderzoeksoutput: ArticleProfessional

  1802 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Lector Frits Simon schreef eerder over het ‘duivelse dilemma’ van praktijkgericht onderzoek (OI2, 2016) dat zowel algemeen geldende kennis moet opleveren als recht moet doen aan de situationele concreetheid van praktijksituaties. In deze bijdrage laten Christis en Smit zien dat dit dilemma berust op een misverstand over de aard en de verschillende vormen van praktijkgericht onderzoek.

  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)25-27
  TijdschriftOnderwijsInnovatie
  Volume19
  Nummer van het tijdschrift1
  StatusPublished - mrt 2017

  Keywords

  • onderzoeksmethodologie

  Citeer dit