Missen we de boot? #ClimateHeritageNL en de strijd om duurzaam erfgoed

Maarten Vieveen, Annelies Lely, Gertjan de Boer

Onderzoeksoutput: ArticleProfessional

Samenvatting

Een energietransitie waar gebouwd, landschappelijk en archeologisch erfgoed niet in wordt meegenomen? Erfgoedprojecten zonder ambitieuze doelen ten aanzien van energie, hitte of waterveiligheid? In plaats van uitzondering op de regel is het vandaag de dag nog te vaak de standaard. Om hier wat aan te doen hebben we de #ClimateHeritageNL-beweging opgezet. We kunnen niet alleen van elkaar leren, maar vandaag al stappen zetten naar een betere toekomst.
Originele taal-2Dutch
TijdschriftMMNieuws
StatusPublished - 26 feb 2019

Keywords

  • erfgoed
  • monumenten
  • energietransitie
  • duurzaamheid

Citeer dit