'Misschien is dit voor een ander niet zo nieuw, maar in mijn onderwijs wel': 48 gesprekken over honoursprogramma's en de verspreiding van innovaties

Inge Otto, Nelleke de Jong, Kim Zunderdorp

Onderzoeksoutput: ArticleProfessional

64 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Artikelnummer3
Pagina's (van-tot)73-78
TijdschriftTHEMA
StatusPublished - 2018

Keywords

  • honours programma's
  • innovaties
  • hoger onderwijs

Citeer dit