Met experimenteerruimte kan de overheid boeren helpen duurzame teelten aan te durven

Onderzoeksoutput: ArticlePopular

Samenvatting

De boeren en de overheid hoeven in de stikstofcrisis niet elkaars tegenstander te zijn. Zo zijn er experimenten waarbij boeren helpen om het woningtekort aan te pakken
Originele taal-2Dutch
Aantal pagina's4
TijdschriftNederlands dagblad
StatusPublished - 14 jun. 2022

Keywords

  • stikstof
  • landbouw
  • duurzaamheid
  • woningbehoefte
  • woningbouw
  • biobased bouwmaterialen

Citeer dit