Met experimenteerruimte kan de overheid boeren helpen duurzame teelten aan te durven

  Onderzoeksoutput: ArticlePopular

  Samenvatting

  De boeren en de overheid hoeven in de stikstofcrisis niet elkaars tegenstander te zijn. Zo zijn er experimenten waarbij boeren helpen om het woningtekort aan te pakken
  Originele taal-2Dutch
  Aantal pagina's4
  TijdschriftNederlands dagblad
  StatusPublished - 14 jun. 2022

  Keywords

  • stikstof
  • landbouw
  • duurzaamheid
  • woningbehoefte
  • woningbouw
  • biobased bouwmaterialen

  Citeer dit