Meer werknemers aan het werk bij het MKB: naar een goede match door dialoog en samenwerking

  Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

  Samenvatting

  Wat hebben MKB'ers nodig om meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in hun bedrijf in te zetten? Voor MKB'ers is deze vraag van toenemend belang vanwege verplichtingen die worden gesteld in aanbestedingen met een social return voorwaarde en in de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten. We beantwoorden deze vraag op basis van een analyse van best practices, documentenanalyse, halfgestructureerde interviews met vertegenwoordigers van betrokken partijen, en focusgroepen. Het blijkt dat het voor een innovatieve en effectieve invulling van social return cruciaal is dat voorafgaand aan de formulering van de voorwaarden voor aanbesteding, een dialoog tot stand komt tussen MKB'ers, inkopers en partijen die doelgroepen leveren. Van groot belang voor de uitvoering is dat partijen die de doelgroepen leveren deze ook op tijd beschikbaar hebben, zodat een goede match kan worden gemaakt tussen werkzaamheden en kandidaat. Aanbevolen wordt ook de mogelijkheid tot inrichting van arbeidspools, die de continuïteit en duurzaamheid van de inzet van doelgroepen kunnen vergroten en MKB'ers ontzorgen bij de werving, selectie en begeleidingstaken. Om een tijdige match van kandidaten met werkplekken te bewerkstelligen is het belangrijk dat gemeenten zich committeren aan deze arbeidspools.
  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)24-36
  TijdschriftTijdschrift voor arbeidsvraagstukken
  Volume33
  Nummer van het tijdschrift1
  StatusPublished - apr. 2017

  Keywords

  • mkb
  • gehandicapten
  • social return
  • arbeidspools

  Citeer dit