Meer sociale cohesie door voorzieningen? Een literatuurstudie naar het verband tussen sociale cohesie en maatschappelijke voorzieningen op het platteland

Marielle Bovenhoff, Sabine Meier

Onderzoeksoutput: ReportProfessional

966 Downloads (Pure)

Samenvatting

Demografische transitie – bezuinigingen – participatiesamenleving – zelforganisatie – eigen verantwoordelijkheid. Deze maatschappelijke en economische ontwikkelingen leiden tot veranderende verhoudingen tussen overheid, burgers en marktpartijen. Tegen de achtergrond van deze ontwikkelingen heeft de gemeente Slochteren het gebruik van maatschappelijke voorzieningen door het lectoraat Krimp en Leefomgeving in kaart laten brengen (Bovenhoff & Meier 2014). Naast inzicht in gebruik en waardering van deze voorzieningen, wil de gemeente meer zicht krijgen op de relatie tussen de aanwezigheid en het gebruik van voorzieningen enerzijds, en de subjectieve beleving van sociale cohesie anderzijds.
Originele taal-2Dutch
Plaats van productieGroningen
UitgeverijHanze University of Applied Sciences, Groningen - Research Centre for Built Environment – NoorderRuimte
Opdrachtgevend orgaanGemeente Slochteren
Aantal pagina's49
StatusPublished - dec 2015

Publicatie series

Naam‘Maatschappelijke voorzieningen in de gemeente Slochteren’
Volume3

Keywords

  • sociologie
  • maatschappelijke voorzieningen
  • slochteren
  • sociale cohesie

Citeer dit

Bovenhoff, M., & Meier, S. (2015). Meer sociale cohesie door voorzieningen? Een literatuurstudie naar het verband tussen sociale cohesie en maatschappelijke voorzieningen op het platteland. (‘Maatschappelijke voorzieningen in de gemeente Slochteren’; Vol. 3). Hanze University of Applied Sciences, Groningen - Research Centre for Built Environment – NoorderRuimte.