Meer ruimte voor winkelbeleving

Karel Jan Alsem, Dirk Johan de Jong

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

1378 Downloads (Pure)

Samenvatting

Door de sterke groei van online shoppen hebben fysieke winkels een sterke noodzaak om voor een optimale winkelbeleving te zorgen. Dit artikel schetst een model dat retailers kunnen gebruiken. Vanuit een heldere positionering dient een gerichte aansturing van de vijf P's plaats te vinden met speciale aandacht voor de vijf zintuigen van mensen, inclusief het personeel.
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)98-118
Aantal pagina's21
TijdschriftManagement & organisatie
Volume71
Nummer van het tijdschrift3/4
StatusPublished - 2017

Keywords

  • winkels
  • beleving
  • marketing

Citeer dit