Meer ruimte voor keurmerken in aanbestedingen?

Geke Werkman-Bouwkamp

  Onderzoeksoutput: ArticleProfessional

  Samenvatting

  In de herziene Aanbestedingswet d.d. juli 2016 is de mogelijkheid tot het voorschrijven van keurmerken door aanbestedende diensten opgenomen. Maar betekent dit ook daadwerkelijk meer ruimte in de praktijk?
  Originele taal-2Dutch
  Artikelnummer186
  Pagina's (van-tot)1204-1208
  TijdschriftTijdschrift voor bouwrecht
  Volume2016
  Nummer van het tijdschrift12
  StatusPublished - 14 dec 2016

  Keywords

  • aanbestedingsrecht
  • keurmerken

  Citeer dit