Meer overzicht en inzicht nodig in armoedehulp Veenkoloniën

Erik Merx, Sander van Lanen

Onderzoeksoutput: WebsiteProfessional

Samenvatting

In de Veenkoloniën, het gebied in Oost-Groningen en Zuidoost-Drenthe, is armoede een hardnekkig probleem. Verschillende initiatieven proberen daarom de armoede in deze regio armoede te doorbreken of te verzachten. Nu het levensonderhoud door de stijgende prijzen steeds moeilijker te betalen wordt, raken sommige gezinnen verder en andere gezinnen voor het eerst afhankelijk van de hulp van anderen. Wij pleiten daarom voor betere evaluaties van de effectiviteit van interventies en meer overzicht in het aanbod zodat de ruimschoots aanwezige inzet in de Veenkoloniën de situatie van arme gezinnen kan verbeteren.
Originele taal-2Dutch
UitgeverKoepel Adviesraden Sociaal Domein
OutputmediaOnline
StatusPublished - 6 sep. 2022

Keywords

  • armoede
  • interventies
  • Veenkoloniën

Citeer dit