Measuring self-regulation in a learning context: Reliability and validity of the Self-Regulation of Learning Self-Report Scale (SRL-SRS).

Tynke Toering, Marije T. Elferink-Gemser, Laura Jonker, Marieke J.G. van Heuvelen, Chris Visscher

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Measuring self-regulation in a learning context: Reliability and validity of the Self-Regulation of Learning Self-Report Scale (SRL-SRS).'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Psychology