Measuring perceived cleanliness in service environments: scale development and validation

Martijn Vos, Mirjam Galetzka, Mark P. Mobach, M. van Hagen, Ad Pruyn

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Measuring perceived cleanliness in service environments: scale development and validation'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Business & Economics

Earth & Environmental Sciences