Measurement properties of oral health assessments for non-dental healthcare professionals in older people: a systematic review

Babette Everaars, Linet Weening-Verbree, Katarina Jerković-Ćosić, Linda Schoonmade, Nienke Bleijenberg, Niek J de Wit, Geert J M G van der Heijden

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

51 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Measurement properties of oral health assessments for non-dental healthcare professionals in older people: a systematic review'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Nursing and Health Professions

Medicine and Dentistry