Materieel immaterieel: besturing van woningcorporaties in samenhang met maatschappelijke waarden

Jan Veuger

  Onderzoeksoutput: PhD Research internal, graduation external

  1 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Waarom dit kwalitatief onderzoek naar besturing van woningcorporaties? Om
  te begrijpen en patronen te ontdekken over het hoe en waarom van het
  functioneren van woningcorporaties in de samenleving zoals zij dat nu doen.
  Dit kwalitatieve onderzoek gaat over het zoeken naar ideeën, achtergronden,
  motieven, weerstanden en beweegredenen en is daarmee geschikt om de
  volgende centrale vraag te beantwoorden: Zijn er tegenstrijdigheden in de
  maatschappelijke waarden die ten grondslag liggen aan woningcorporaties
  die gevolgen hebben voor de manier waarop zij bestuurd worden?
  Deelvragen daarbij zijn: (1) Kunnen de maatschappelijke doelstelling dusdanig
  geordend worden dat de waarden die hieraan ten grondslag liggen
  transparant gemaakt worden?, (2) Wat is die maatschappelijke onderneming
  woningcorporatie, wat is haar rol in de samenleving en wat is maatschappelijk
  vastgoed?, (3) Hoe kunnen waarden en oriëntatie van corporaties getoetst
  worden op basis van het criterium maatschappelijke relevantie?, (4) Hoe
  stuurt de bestuurder nu in de praktijk, maakt hij gebruik van
  besturingsmodellen en zijn theorieën omtrent Corporate Real Estate
  Management (CREM), die ontleend zijn aan de commerciële sector nuttig?,
  (5) Hoe ziet die vernieuwende besturing van woningcorporaties eruit? en (6)
  Kan inzicht gegeven worden in besturingsvragen over maatschappelijk
  vastgoed?.
  Originele taal-2Dutch
  Uitgever
  Elektronische ISBN's978-90-819774-3-2
  StatusPublished - 2014

  Keywords

  • woningcorporaties
  • bestuurskunde
  • maatschappelijke waarden

  Citeer dit