Masterclass 'Klimaatbestendig inrichten' voor iedereen

Thomas Klomp, Floris Boogaard, Marthijn Manenschijn

Onderzoeksoutput: ArticleProfessional

43 Downloads (Pure)

Samenvatting

Een masterclass 'klimaatbestendig inrichten'. Niet voor één type specialist, nee, juist voor alle denkbare disciplines in de openbare ruimte. Zowel buiten als binnen. Deze thematische en procesmatige kijk, met klimaatadaptatie als onderlegger, leverden de gemeente Hoogeveen en Waterschap Reest en Wieden veel brede kennis op in de eigen organisatie.
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)14-16
TijdschriftRiolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector
Nummer van het tijdschrift3
StatusPublished - mrt 2016

Keywords

  • watermanagement
  • klimaatverandering
  • gemeenten (overheid)
  • waterschappen

Citeer dit