Master Talentontwikkeling en Diversiteit, studiehandleiding opbrengsten

Onderzoeksoutput: Other contributionOther research output

1 Downloads (Pure)

Samenvatting

In de master T&D speelt de dynamische systeemtheorie een belangrijke rol. Deze theorie stelt dat ontwikkeling in een dynamisch proces in interacties ontstaat. In optimale interacties ontstaan “talentmomenten”, waarin leraar en leerlingen een hoger niveau van presteren weten te bereiken. Kinderen interacteren met volwassenen, zoals ouders en andere bekenden, maar ook met professionals zoals leraren. De kwaliteit van de interactie wordt vergroot als volwassenen kinderen voldoende uitdagen, vertrouwen hebben in het kind, adequaat steunen en begeleiden en de ruimte creëren voor het kind om zelf op onderzoek uit te gaan. De module Opbrengsten gaat over het beschrijven en meten van leeruitkomsten in het onderwijs zoals dat vorm krijgt volgens de theorieën en methoden uit de modules Interactie en Leeromgeving om vervolgens iets met de verkregen informatie te doen. Je krijgt instrumenten aangereikt om de opbrengsten van je eigen onderwijs te evalueren volgens de visie waarop de Master T&D is gebaseerd. In deze visie ligt bijvoorbeeld besloten dat ieder kind talentvol wordt benaderd; een belangrijk uitvloeisel hiervan is dat je zowel klassenniveau als op leerlingniveau opbrengsten leert te zien en te meten.
Originele taal-2Dutch
Mijlpalentype toekennenHandleiding Mastermodule Opbrengsten
Outputmediainternal document
UitgeverHanzehogeschool Groningen
Aantal pagina's25
Plaats van productieGroningen
Uitgave2
VolumeVOl 3, module Opbrengsten
ISBN van geprinte versie-
ISBN van elektronische versie-
StatusPublished - 14 jul. 2017

Keywords

  • curriculumontwikkeling
  • hoger onderwijs

Citeer dit