Master-eis voor alle manueel therapeuten in zicht! opiniepeiling manueel therapeuten

S.E. Lakke, Francois Maissan

Onderzoeksoutput: ArticleProfessional

106 Downloads (Pure)

Samenvatting

Vanaf 1 januari 2025 moet elk geregistreerd manueel therapeut een masterdiploma hebben gehaald. Uit een enquête onder NVMT-leden zonder master blijkt dat op dit moment een meerderheid verwacht niet op tijd een master te hebben afgerond. De resultaten zijn voorgelegd aan de opleidingen, die suggesties doen voor het behalen van het masterniveau.
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)38-40
TijdschriftFysioPraxis
Volume27
Nummer van het tijdschrift10
StatusPublished - 15 dec. 2018

Keywords

  • manuele therapie
  • onderwijs

Citeer dit