Marklinq

Onderzoeksoutput: WebsiteOther research output

Samenvatting

Website van Marklinq, de kenniskring van het lectoraat Marketing / Marktgericht Ondernemen, waarbinnen marketingonderzoek wordt uitgevoerd door docentonderzoekers. Het unieke van Marklinq is dat bedrijven er lid van kunnen worden en zelf hun onderzoeksvragen kunnen inbrengen. Op die wijze is de valorisatie van het onderzoek gegarandeerd. Marklinq is dus te beschouwen als de onderzoeksverbinding tussen de Hanzehogeschool Groningen en het bedrijfsleven.
Originele taal-2Dutch
OutputmediaOnline
StatusPublished - 2013

Keywords

  • marketing
  • marktgericht ondernemen
  • marketingonderzoek
  • ondernemingen

Citeer dit