Marketing marketing: rede, op samenvattende wijze gepresenteerd 29 november 2013 door Dr. Karel Jan Alsem ter gelegenheid van zijn installatie als Lector Marketing/Marktgericht Ondernemen aan de Hanzehogeschool Groningen

Onderzoeksoutput: Inaugural speechOther research output

672 Downloads (Pure)

Samenvatting

Deze publicatie bevat de rede die Karel Jan Alsem gehouden heeft bij zijn installatie op 29 november 2013 als Lector Marketing/Marktgericht Ondernemen aan de Hanzehogeschool Groningen. Hij betoogt dat marketing een grotere strategische rol in organisaties zou moeten krijgen. Want marketing is bij uitstek de verbinding tussen klantwensen en het DNA van een organisatie. Doordat merken gemiddeld voor mensen niet heel belangrijk zijn, is goede branding en onderscheidende zichtbaarheid juist van belang. Met de groei van big data en het belang van onbewust gedrag, zullen vooral die marketeers in de toekomst succesvol zijn die de consument het beste begrijpen. Onderzoek is daarbij essentieel. Studenten zullen daarom meer moeten worden opgeleid met evidence-based marketing.
Originele taal-2Dutch
UitgeverijHanzehogeschool Groningen
Aantal pagina's52
StatusPublished - nov. 2013
EvenementLectorale rede Karel Jan Alsem: marketing marketing - Hanze University of Applied Sciences, Groningen, Netherlands
Duur: 29 nov. 201329 nov. 2013

Keywords

  • marketing
  • hoger onderwijs
  • evidence-based practice

Citeer dit