Marital status, quality of life, and clinical outcome in patients with heart failure

Marie Louise Luttik, Tiny Jaarsma, Nic Veeger, Dirk J van Veldhuisen

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Marital status, quality of life, and clinical outcome in patients with heart failure'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Nursing and Health Professions