Managing corporate identity: an integrative framework of dimensions and determinants

Vertaalde titel van de bijdrage: Het managen van de Corporate Identiteit. Een integratief raamwerk van dimensies en determinanten

Joep Cornelissen, Wim Elving

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

Samenvatting

Although there has been an enduring interest in corporate identity and image management, there is relatively little systematic empirical research on the topic. Large due to the diffuse interpretations, and dubious denotation that have characterized the subject of corporate identity so far, the authors present an integrative conceptual framework of dimensions and determinants of corporate identity management. This framework and its constructs specify the concept of corporate identity and can be used to a predictive basis to guide, frame and model empirical research
Vertaalde titel van de bijdrageHet managen van de Corporate Identiteit. Een integratief raamwerk van dimensies en determinanten
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)114-120
TijdschriftCorporate communications: an international journal
Volume8
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - 2003

Keywords

  • bedrijfsidentiteit

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Het managen van de Corporate Identiteit. Een integratief raamwerk van dimensies en determinanten'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit