Mam, zal ik jou voorlezen? onderwijsondersteunend handelen op het gebied van taal door ouders met een kind in groep 3, 4 of 5

Onderzoeksoutput: Working paperProfessional

340 Downloads (Pure)

Samenvatting

De doelstelling van dit onderzoek is inzicht te krijgen in de effectiviteit en de bruikbaarheid van een ouderbetrokkenheidsmodule om het onderwijsondersteunende handelen van ouders te optimaliseren. De ouderbetrokkenheidsmodule is in dit geval onderdeel van het taalinterventieprogramma Success for All.
De hoofdvraag luidt: in hoeverre is de ouderbetrokkenheidsmodule van Success for All-Nederland effectief en bruikbaar met betrekking tot het optimaliseren van het onderwijsondersteunende handelen van ouders op het gebied van taal? De hoofdvraag is geoperationaliseerd in vijf onderzoeksvragen:
1. Welke inzichten biedt de literatuur met betrekking tot het effectief optimaliseren van onderwijsondersteunend handelen van ouders?
2. Op welke wijze vindt de implementatie van de ouderbetrokkenheidsmodule van Success for All-Nederland plaats?
3. Is na blootstelling aan de interventie (de ouderbetrokkenheidsmodule van Success for All-Nederland) een verandering in het onderwijsondersteunende handelen op het gebied van taal van ouders waarneembaar?
4. Welke onderdelen van de interventie dragen volgens ouders, kinderen en leerkrachten wel of niet bij aan het optimaliseren van onderwijsondersteunend handelen van ouders op het gebied van taal?
5. Op welke wijze verhoudt het onderwijsondersteunende handelen op het gebied van taal door ouders zich tot de taalresultaten van hun kind?
Het onderzoek wordt uitgevoerd in vier fasen.
Elke fase resulteert in een wetenschappelijk
artikel. In het eerste artikel worden
onderzoeksvraag 1 en 2 beantwoord, in het
tweede artikel vraag 3, in het derde artikel
vraag 4 en in het laatste artikel vraag 5.
Originele taal-2Dutch
UitgeverHanze University of Applied Sciences, Groningen - Centre of Expertise Healthy Ageing
Pagina's1-9
StatusPublished - 2016

Keywords

  • basisonderwijs
  • ouderbetrokkenheid
  • onderzoek

Citeer dit