Malnutrition Universal Screening Tool and Patient-Generated Subjective Global Assessment Short Form and their predictive validity in hospitalized patients

Antonio Gomes Neto (First author), Iris van Vliet, Maryse Osté , Margriet de Jong, Stephan Bakker, Harriët Jager-Wittenaar, Gerjan Navis

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Malnutrition Universal Screening Tool and Patient-Generated Subjective Global Assessment Short Form and their predictive validity in hospitalized patients'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine and Dentistry

Nursing and Health Professions