Malnutrition according to GLIM criteria in stable renal transplant recipients: Reduced muscle mass as predominant phenotypic criterion.

Boslooper-Meulenbelt Karin (First author), Iris van Vliet, MFC de Jong, Antonio Gomes Neto, Stephan Bakker, Harriët Jager-Wittenaar, Gerjan Navis

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Malnutrition according to GLIM criteria in stable renal transplant recipients: Reduced muscle mass as predominant phenotypic criterion.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Food Science