Magnesium prevents vascular calcification in Klotho deficiency

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Magnesium prevents vascular calcification in Klotho deficiency'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine and Dentistry