Maatschappelijke spin-off van side-events WK CP Voetbal 2011

Hans Slender, Jasper de Vries, Wendy Hoek

Onderzoeksoutput: ReportProfessional

606 Downloads (Pure)

Samenvatting

Onderzoek naar de effectiviteit van het side-event programma bij het wereldkampioenschoep CP Voetbal in Drenthe in 2011. Onderzocht is in welke mate de verschillende side-events een bijdrage leverden aan de doelstellingen van het hoofdevenement. Het onderzoek vond plaats binnen het kader van de pilot van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) om kennis te ontwikkelen over sportevenementen.
Originele taal-2Dutch
UitgeverijHanzehogeschool Groningen
Aantal pagina's61
StatusPublished - 2012

Keywords

  • sportevenementen
  • maatschappelijke waarden

Citeer dit