Maatschappelijk vastgoed uitbesteden? Onderzoeksrapport

Sanne van Dijk, Heleen Koster, Heleen van der Sluis, Karlijn Volgers

  Onderzoeksoutput: ReportProfessional

  239 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  In dit rapport is onderzoek gedaan naar het uitbesteden van maatschappelijk vastgoed. Hierbij gaat het om het uitbesteden van het technische beheer.
  Dit onderzoek is gehouden in opdracht van de gemeente Assen. De gemeente Assen is geïnteresseerd in de keuzes die andere gemeenten gemaakt hebben met betrekking tot het uitbesteden. In het verleden is er nog niet veel onderzoek naar uitbesteding van vastgoed gedaan.
  Om toch een duidelijk beeld te krijgen van het proces richting uitbesteden zijn verscheidene gemeenten en experts benaderd. Aanvankelijk richtte dit onderzoek zich enkel op het uitbesteden van het technisch beheer. Tijdens
  het onderzoek zijn er interessantere onderwerpen aan het licht gekomen, die tevens een aanvulling waren op het onderzoek. Daarmee is het oorspronkelijke onderzoeksontwerp uitgebreid.
  Er zijn een aantal gemeenten die hun maatschappelijk vastgoed reeds uitbesteden. Hoe zijn zij tot die keuze gekomen? Welke ervaringen hebben zij op gedaan en waar zijn zij tegenaan gelopen? Het onderzoeksdoel is : ’Een inzicht verkrijgen in de criteria die aan de beslissing voorafgaan om maatschappelijk vastgoed wel of niet uit te besteden’.
  Studentonderzoek in het kader van het thema Leefomgeving.
  Originele taal-2Dutch
  UitgeverijHanze University of Applied Sciences, Groningen - Research Centre for Built Environment – NoorderRuimte
  Opdrachtgevend orgaanGemeente Assen
  Aantal pagina's38
  StatusPublished - 2010

  Keywords

  • gemeenten overheid
  • maatschappelijk vastgoed
  • uitbesteding

  Citeer dit