Lower or Higher Oxygenation Targets for Acute Hypoxemic Respiratory Failure

HOT-ICU Investigators

  Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

  Samenvatting

  Abstract Background Patients with acute hypoxemic respiratory failure in the intensive care unit (ICU) are treated with supplemental oxygen, but the benefits and harms of different oxygenation targ...
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)1301-1311
  Aantal pagina's11
  TijdschriftThe New England journal of medicine
  Volume384
  Nummer van het tijdschrift14
  DOI's
  StatusPublished - 8 apr. 2021

  Keywords

  • intensive care afdeling
  • ademhalingsfalen
  • ademhalingsinsufficiëntie

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Lower or Higher Oxygenation Targets for Acute Hypoxemic Respiratory Failure'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit