Lower or Higher Oxygenation Targets for Acute Hypoxemic Respiratory Failure

HOT-ICU Investigators

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

Samenvatting

Abstract Background Patients with acute hypoxemic respiratory failure in the intensive care unit (ICU) are treated with supplemental oxygen, but the benefits and harms of different oxygenation targ...
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1301-1311
Aantal pagina's11
TijdschriftThe New England journal of medicine
Volume384
Nummer van het tijdschrift14
DOI's
StatusPublished - 8 apr 2021

Keywords

  • intensive care afdeling
  • ademhalingsfalen
  • ademhalingsinsufficiëntie

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Lower or Higher Oxygenation Targets for Acute Hypoxemic Respiratory Failure'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit