Longitudinal patterns and predictors of multiple health risk behaviors among adolescents: the TRAILS study

Leenke Visser, Andrea F. de Winter, Frank C. Verhulst, Wilma A.M. Vollebergh, Sijmen A. Reijneveld

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Longitudinal patterns and predictors of multiple health risk behaviors among adolescents: the TRAILS study'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine and Dentistry

Nursing and Health Professions