Lokale energie op de agenda

Tineke van der Schoor, Bert Scholtens

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

Samenvatting

De Energieagenda acht de energieproductie door bedrijven en burgers belangrijk voor het creëren van bewustzijn en draagvlak voor de energietransitie. Decentrale en lokale energieproductie vermag echter meer, ze kan namelijk een substantiële bijdrage leveren aan de totale energieproductie.
Originele taal-2Dutch
Artikelnummer4757
Pagina's (van-tot)34-37
TijdschriftEconomisch statistische berichten
Volume103
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - 8 jan. 2018

Keywords

  • energietransitie
  • lokale initiatieven

Citeer dit