Local CoP (community of practice) impact measurement model.

Paul Beenen, Marije Bosch, Saskia te Velde, Johan de Jong

Onderzoeksoutput: ReportOther research output

Zoekresultaten